HU EN DE

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

1. Szolgáltató adatai
2. Általános szabályok
3. Szerződő fél
4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
5. Lemondási feltételek
6. Árak
7. Fizetés módja, garancia
8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
9. Háziállatok
10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
11. Elhelyezési garancia
12. A vendég betegsége, halála
13. A Szerződő fél jogai
14. A Szerződő fél kötelezettségei
15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
16. A Szolgáltató jogai
17. A Szolgáltató kötelezettsége
18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
19. Utalvány megrendelése és felhasználása
20. Titoktartás
21. Vis maior
22. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
23. Szerzői jog
23. Weboldal
24. Felhasználás és adatvédelem

1. A Szolgáltató adatai
 
Az https://www.onyxsarvar.hu/ internet címen elérhető weboldalt a
 
Sárvár Ház Kft.
Székhely: 9600 Sárvár Kiss J. Alt. u. 2/a
Levélcím: 1078 Budapest Marek József utca 12.
Tel: +36-20 276 3570
E-mail: info@onyxsarvar.hu
Adószám: 13597340-2-18
EU Adószám: HU13597340
Cégjegyzékszám: 18-09-106534


(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti. 

2. Általános szabályok
 
2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és azok szolgáltatásainak igénybevételét.
2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3. Szerződő fél
3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
 
4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld.  Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
4.2. A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
A szálláshely minden megrendelést írásban igazol vissza.
A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint a szolgáltatások (étkezés, program) pontos megnevezését, pontos helyszínét.
A szálláshelyek elérhetősége a szálláshelyek weboldalán kerül feltüntetésre.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött százalékban a szolgáltatás ellenértékére, mely 100%.
A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
4.5. közvetített szolgáltatások:
A szálláshelyen igénybe vehető közvetített szolgáltatások aktuális listája, a szálláshely recepcióján elérhető.
4.6. az ajánlatok érvényessége:
A Sárvár-Ház Kft által üzemeltetett szálláshelyek ajánlatai - a Napi szobaárak kivételével - csak korlátozott mennyiségű szobakapacitással és dinamikus foglaltsághoz igazodott árakon állnak a Vendégek rendelkezésére.
4.7. a szállodába történő érkezés-távozás:
A szállodai szobát az érkezés napján 15:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00 óráig kell elhagyni.
 

5. Lemondási feltételek
 
5.1. A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően kiemelt és ünnepi időszak vonatkozásában 30 nappal érkezés előtt egyéb esetekben legkésőbb 7 nappal, vis major esetben érkezésig írásban tájékoztatja az érintett szállodát.
5.2.Amennyiben a szálloda ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az alábbiak szerint van lehetőség: helyi idő szerint az érkezés napja előtti 7 kiemelt és ünnepi időszakban 30 nappal délután 4 óráig.
a) Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a következők szerint áll fenn: helyi idő szerint az érkezés napján délután 17 óráig.
b) Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint nem érkezik meg az alábbiak szerint: helyi idő szerint az érkezést követő nap hajnali 2 óráig és nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű szállásdíjat kötbérként érvényesíti.

Lemondási határidők egyéni és csoportos foglalások esetén– amennyiben a vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik :
A megrendelt szolgáltatások ingyenes lemondása a foglalás visszaigazolása után 24 órán belül lehetséges, amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik. A lemondási díj az alábbi összegben és feltételek szerint kerül felszámításra:
Standard időszak:
Érkezést megelőző napok száma Tartózkodás/Szállás reggelivel/félpanzióval
maximum 7 nappal érkezés előtt lefoglalt szolgáltatások 50%-a
7 nappal érkezés előtt és meg nem jelenés esetén lefoglalt szolgáltatások 100%-a

Kiemelt és ünnepi időszak:
Érkezést megelőző napok száma Tartózkodás/Szállás reggelivel/félpanzióval
maximum 30 nappal érkezés előtt lefoglalt szolgáltatások 50%-a
7 nappal érkezés előtt és meg nem jelenés esetén lefoglalt szolgáltatások 100%-a
 

A Sárvár Ház Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Vendég által megrendelt és  visszaigazolt szolgáltatások teljesítésétől  legkésőbb a szolgáltatások igénybevételének megkezdését megelőző 30 nappal   – a Vendég részére írásban megküldött  nyilatkozattal – elálljon, a Vendég által esetlegesen pénzben megfizetett előleg egyidejű visszautalása, vagy SZÉP kártyáról történt előlegfizetés esetén a SZÉP kártyára történő visszatérítés mellett. Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor a fentiektől eltérő elállási feltételek is rögzítésre kerülhetnek.
5.3 A szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapíthat meg.
5.4. Az online bankkártyával a Saferpay felületen történő fizetés időpontját követően megilleti az ügyfeleket a 14 napos indoklás nélküli elállási jog.

6. Árak
6.1. Az aktuális szállásárak a 4/2009 (I.30) NFGM-SZMM együttes rendelet 6. §-a alapján - a szolgáltatás nyújtásának helyén, jogszabálynak megfelelő módon kerülnek feltüntetésre. A Vendég a szolgáltatás díjáról a szálloda recepcióján is megfelelő tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.
6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja. Az árváltozás a már megrendelt szolgáltatások, utalványok árát nem befolyásolja.
6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató minden esetben a magyar jogszabályi előírásokban hatályos Áfa tartalommal jeleníti meg az árakat. Az árak nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni. A szolgáltató a hatályos (ÁFA,IFA) módosulása miatti többlet terheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a szálláshely weboldalán, szerződött partnerei off-line illetve on-line felületein weboldalán kerülnek meghirdetésre.
6.5 A gyermekekre vonatkozó kedvezmények szálláshelyenként eltérőek lehetnek, a konkrét árak az adott ajánlat oldalán érhetőek el.
6.6.A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása esetén, rendezvények foglalása esetén, illetve több mint 5 szoba (csoportos) foglalása esetén a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket, illetve felárat állapíthat meg.

7. Fizetés módja, garancia
 
7.1. A Szolgáltató fenn tartja magának a jogot, hogy a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére fizetési garanciát kérjen és arra a szállás elfoglalásának napjáig de legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt. Kizárólag egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;
a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra, előauthorizációra kerül,
b) kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére átutalással, online bankkártyás fizetéssel
c) kérheti a megrendelt szolgáltatás érkezéskor a szállás elfoglalása előtti készpénzben vagy a szálloda által elfogadott készpénz helyettesítőkkel  történő kiegyenlítését
7.3. A Szerződő fél számlája a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A szolgáltatások ára Euróban a vendég érkezésének napján a Szolgáltató által rögzített napi árfolyamon kerülhet átszámításra („Six Payment Services „ Exchange Rates for base Currency Forint” napi árfolyam jelentés alapján)
Készpénzes fizetés lehetséges valutái: HUF. A Szolgáltató a készpénzes fizetésen kívül elfogad előzetes banki átutalást és az alábbi hitelkártyákat is: Visa, EC/MC, American Express, V-PAY, Mastercard, Diners Club/Discver, Union Pay, online bankkártyás fizetés (SIX PAYMENT linkpayment services), valamint lehetőség van a weboldalon keresztül bizonyos szolgáltatásokat online fizetési lehetőség keretén belül megvásárolni quasi webshop alkalmazásként: ilyen szolgáltatások az utazási csomagajánlatok érték, fix árú és egyedi utalványai. Ezen „webáruházunk” részére a Worldline biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a szolgáltató fizetőoldalára-Saferpay-, így a fizetés közvetlenül a szolgáltató által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. Az internetes áruház, az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében a worldline alkalmazza a 3D Secure, azaz Verified by Visa/MastercardSecure Code (VbV/MSC) szolgáltatást.
7.4. Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (Széchenyi Pihenő Kártya, továbbá külön szerződés, megállapodás alapján; ajándékutalvány, voucher stb.) melyek mindenkori, aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél részére tájékoztatásul ismerteti. Foglalás esetén e tárgyban a Szerződő fél számára javasolt a kiválasztott készpénzkímélő fizetési eszközzel való fizetés lehetőségének tisztázása. SZÉP kártyával történő fizetés esetén a jogos kártyahasználat érdekében a szálláshely kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését és a Vendég személyazonosításra alkalmas közokiratának (személy igazolvány, vezetői engedély, útlevél) bemutatását. A vendég köteles az azonosítási felkérésnek eleget tenni. Ha az azonosítás bármely, a szállodán kívülálló okból nem valósul meg, a szálláshely megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását.
7.5. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet illetve annak SZÉP kártyáját/hitelkártyáját terheli.
7.6. A Szolgáltató a számlát elektronikusan állítja ki, a számla a Vendég által a regisztrációs lapon megadott emailcímre kerül megküldésre.
7.7. Késedelmes teljesítés
A Sárvár-Ház Kft. felszámítja a Behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény alapján a vállalkozások és a szerződő hatóságok késedelmesen teljesített számlái tekintetében esetenként 40,00 eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank - késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget (a továbbiakban: behajtási költségátalány), mely tényt az 1. fizetési felszólításban szerepeltet. A behajtási költségátalány az első fizetési felszólítás dátumával válik esedékessé, teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól (a késedelmi kamat összegén felül érvényesíthető).
Késedelmes teljesítés esetén a Sárvár-Ház Kft.. a Ptk. alapján járó késedelmi kamatot jogosult felszámítani, kivéve ha a két fél között létrejött szerződés ettől eltérően rendelkezik.
Sárvár-Ház Kft. az alábbi sorrendet alkalmazza a tartozások befolyásának könyvelése és a követelések kiegyenlítése során jogi eljárások alkalmával: 1. Tőke, 2. Jogi eljárási díjak, végrehajtót megillető költségátalány, 3. Behajtási költségátalány, 4. Késedelmi kamat, 5. Ügyvédi költségek
 
8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
 
8.1.A Vendég a szállást a Szolgáltató által megjelölt időpontban foglalhatja el az érkezés napján (Check in) illetve a közzétett időpontig köteles elhagyni az utazás napján (Check out). Ennek időpontja:  Check-in: 15:00 óra az érkezés napján és Check-out:10:00 óra az elutazás napján, mely időpontok szezononként és egyedi esetekben változhatnak előzetes tájékoztatás alapján.
8.2. Késői távozás/korai érkezés előre egyeztetett módon és díj ellenében lehetséges.
8.3. Amennyiben a vendég a szállást reggel 6:00 óra előtt el akarja foglalni, úgy az előző éjszaka szállást köteles megtéríteni.

9. Háziállatok
9.1. A Szolgáltató szálláshelyein háziállat általában nem engedélyezett. 
9.3. Vakvezető kutyák megengedettek. 

10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
 
10.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
b) a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, házirendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
c) a Vendég fertőző betegségben szenved, vagy nem tartja be a járványhelyzetben a jogszabályok, vagy a Szolgáltató által bevezetett védelmi intézkedéseket
d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis maior” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.
 

11. Elhelyezési garancia

11.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
11.2. A Szolgáltató köteles:
a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig - egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli
b) térítésmentesen telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
c) ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez
11.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.
11.4. A Szolgáltató a járványhelyzet miatt a szálláshelyeit a kereslethez igazodóan, rugalmasan üzemelteti. A Szolgáltató üzemszünetet rendelhet el, de tekintettel a helyzet folyamatos változására, fenntartja a jogot arra, hogy a szálláshelyeket újranyissa, vagy a már megnyitott egységeket a vírushelyzet alakulása függvényében visszazárja. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy minden általa visszaigazolt foglalás esetében a 11.2. pontban foglaltak szerit jár el, amennyiben a Szerződésben szereplő szolgáltatások a jelen pont szerinti üzemszünet miatt nem biztosíthatók. 
A Szolgáltató minden olyan esetben, amikor a beérkezett és általa visszaigazolt foglalást az adott egységben nem tudja nyújtani, legkésőbb az érkezés napját 5 nappal megelőzően e-mailben, és ha a vendég a telefonszámát rendelkezésre bocsátotta, akkor legkésőbb az érkezés napját 4 nappal megelőzően telefonon is megkísérli felvenni a vendéggel a kapcsolatot. A vendég a Szolgáltató által felajánlott másik egységet nem köteles elfogadni és a foglalástól minden további jogkövetkezmény nélkül elállhat. 
A szolgáltatás feltétele, hogy a hatályos kormányzati intézkedések a szálláshely szolgáltatás nyújtását lehetővé teszik.
 

12. A vendég betegsége, halála
 
12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
12.3. Amennyiben a vendég részére a hatóság házi karantént rendel el, úgy köteles a Szolgáltató részére a foglalás esetleges meghosszabbításával kapcsolatos szolgáltatási díjat megfizetni.
 

13. A Szerződő fél jogai
 
13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
13.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

14. A Szerződő fél kötelezettségei
 
14.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek  csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szálláshelyein.
14.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálláshely vendéglátó egységeibe.
 

15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
 
A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

16. A Szolgáltató jogai
 
Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

17. A Szolgáltató kötelezettsége
 
A Szolgáltató köteles:
a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni
b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni
c)A szállás szolgáltatás ideje alatt felmerülő esetleges panaszok esetén a Vendég az elutazás időpontjáig a szálláshely központi recepcióján, írásban élhet kifogással.
A szálláshely a panaszokat három napon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra érdemben reagálni.
  

18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
18.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
18.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
18.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott.
18.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
18.3. A kártérítés mértéke minden esetben a vonatkozó jogszabályok által meghatározott érték lehet.
18.5. Amennyiben a vendég a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem jogosult. 


 
19. Utalvány megrendelése és felhasználása
 
Jelen fejezet alkalmazásában
  • Megrendelő: a webhely használatával utalványt online megrendelő személy;
  • Vendég: az utalványt beváltó személy.
 
19.1. A webhelyen lehetőség van ajándékutalvány, valamint fix-, illetve a Megrendelő által meghatározott összegű értékutalvány megrendelésére.
 
19.2. Az ajándékutalvány az online adatlapján feltüntetett leírásban meghatározott szolgáltatásokra vehető igénybe.
 
19.3. Az értékutalvány a Szolgáltató által üzemeltetett szálláshelyeken használható fel az utalványon feltüntetett (vásárláskori) értékben. Értékutalvány beváltása esetén az utalvány értéke levonásra kerül a szolgáltatás díjából. Amennyiben az utalvány értéke magasabb az igénybe vett szolgáltatás díjánál, a Szolgáltató a különbözet összegét nem köteles visszaszolgáltatni a Vendég részére. Az utalvány készpénzre nem váltható.
 
19.4. Az egyedi értékutalvány online adatlapján feltüntetett minimum érték alatti utalvány megrendelésre nincs lehetőség.
 
19.5. Az utalvány az online adatlapján, illetve a megrendelt utalványon feltüntetett időszakban, illetve határidőig váltható be.
 
19.6. A nem névre szóló utalványok szabadon átruházhatók.
 
19.7. Az utalványt a Vendég a Szolgáltatóval történő egyeztetést követően válthatja be, a Szolgáltató erre vonatkozó jóváhagyásáról szóló visszaigazolást követően. A névre szóló utalvány esetében a beváltás további feltétele, hogy azt azonos nevű személy váltsa be.
 
19.8. Utalvány megrendelésének módja: a Megrendelő a kiválasztott utalvány adatlapján található "MEGRENDELEM" feliratú gombra kattintással indíthatja el a megrendelési folyamatot. Ezt követően az utalványtípus kiválasztása, darabszám, illetve egyedi utalvány esetén érték megadása szükséges. A „NEVEK MEGADÁSA” feliratú gombra kattintva Megrendelőnek lehetősége van a megajándékozni kívánt személy(ek) nevének/neveinek beírásával, az utalványon feltüntetendő név/nevek megadására. Ilyen esetben a Megrendelő felelősségi körébe tartozik az érintett személyek nevének megadásával kapcsolatos jogszerű személyes adatkezelés feltételeinek megteremtése.
 
Ezt követően a számlázási adatok megadása, valamint a fizetési és kézbesítési mód kiválasztása, illetve az utalvány postai úton történő kézbesítésének választása esetén a postacím megadása szükséges. Végül a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „MEGRENDELEM” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését a Megrendelő.
 
19.9. A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg. A megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig.
 
19.10. A Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja Megrendelőnek, az általa on-line megrendelése során megadott e-mail címére. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel).   
 
19.11. A megrendelések feldolgozása minden nap közép európai idő szerint 08.00 órától 16.00 óráig történik. Ha a megrendelés ebben az időintervallumban érkezik be, a beérkezés időpontjától számított 24 órán belül kerül feldolgozásra. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén – előre utalás esetén a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontját, más online fizetés esetén a tranzakció igazolás Szolgáltatóhoz érkezésének időpontját követő első feldolgozási időszak kezdetén – kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az időponttól számított 24 órán belül kerül feldolgozásra.
 
19.12. A Megrendelő az utalványt a megrendelés során megadott e-mail címre elektronikus úton történő küldéssel, valamint postai úton történő kézbesítéssel rendelheti meg.
 
19.13. Utalvány megrendelése esetén a Szolgáltató az alábbi fizetési lehetőségeket biztosítja:
- banki átutalással történő előre fizetés,
- bankkártyás online fizetés (SIX Payment),
- SZÉP kártyás fizetés (OTP Bank Nyrt., K&H Bank Zrt., MKB Bank Nyrt. által kiállított SZÉP kártya Megrendelő által választott alszámlájáról).
 
 
20. Titoktartás
 
A Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el.

21. Vis maior
 
21.1. Olyan ok, vagy körülmény esetén (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, járvány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis maior), bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

22. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

22.1.  A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a Magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.
 
23. Szerzői jog
A weboldalak, a felhasznált diagramok, képek és logók elrendezését, illetve az egyéni hozzájárulások gyűjteményét szerzői jog védi. Bármely olyan tárgyaknak egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványba történő átmásolása vagy felhasználása, mint a diagramok, képek vagy szövegek, nem engedélyezett a Sárvár-Ház Kft. beleegyezése nélkül.
 
23. Weboldal
23.1. Cookie-k
Weboldalaink látogatásakor egy ismétlődő cookie (egy kis szövegfájl) keletkezik, és mentésre kerül az Ön számítógépének merevmeghajtóján. A cookie lehetővé teszi az Ön felismerését, amikor internetes oldalunkat meglátogatja, megkönnyítve böngészését az oldalon, és személyessé téve online élményét.
 
23.2.  Analitika
Egy Weboldal analitikai eszközt használunk, amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják látogatóink internetes oldalunkat. Amikor Ön felkeresi internetes oldalunkat, cookie-kat hozunk létre azzal a céllal, hogy rögzítsük, mire keresnek rá internetes oldalunkon, illetve, hogy személy szerint nem azonosítható információt nyerjünk erről. Ez az eszköz segít nekünk javítani az Ön online élményét, és fokozni internetes oldalunk felhasználóbarát jellegét. Soha nem használjuk személyes információ gyűjtésére. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja e cookie-kat, azonban Ön ezeket kitörölheti, vagy automatikusan visszautasíthatja. Mivel minden böngésző eltérő, a böngésző eszköztár “Segítség” címszavát válassza, hogy utánanézzen, miként állíthatja be a cookie-kkal kapcsolatos preferenciáit. Mindazonáltal lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, nem fogadja el a cookie-kat.
 
23.3. Hírlevél feliratkozás
A hírlevelére történő feliratkozás esetén, a név és az e-mail cím önkéntes módon történő megadásával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a részére a Sárvár-Ház Kft. elektronikus levelet küldjön. A Sárvár-Ház Kft. biztosítja azt, hogy a hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozzon az info@onyxsarvar.hu  e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
 
23.4.  Remarketing kód
A weboldalon remarketing kódokkal követjük nyomon egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthassunk ezen oldalak látogatóinak. A remarketing kódokat biztosító cookie-kat a weboldal látogatói az adott böngésző megfelelő beállításával letilthatják.
 
24. Felhasználás és Adatvédelem
Jelen honlap használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem.
A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag jelen weboldalnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre.
Felhasználási Feltételek:
A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Megtiszteltetés számunkra, ha bárki saját weboldalán a weboldalunkra mutató internetes hivatkozást helyez el. Az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos azonban jelen weboldal oldalait, vagy annak tartalmát: képek, táblázatok és diagramok más webhelyekre beilleszteni, mintegy saját oldalként feltüntetve azt. elhatárolódunk azoktól az esetektől, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyeznek el, és ezzel ártanak vagy árthatnak jelen weboldal hírnevének és érdekeinek. Az üzemeltető minden ilyen eset ellen fellép.
 
A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.

Legutolsó módosítás dátuma:
Sárvár, 2023.03.01.